KURSER VÅREN 2018

 Medfit erbjuder unika kurser som kombinerar aktuell forskning och vetenskaplig evidens med praktisk träning.

Vårt kursutbud innehåller kliniskt resonemang som innefattar såväl kunskaper inom smärtfysiologi, specifik träning, generell träning amt manuell behandling.

Kurserna innehåller praktiska moment där du får utföra, och lära ut, de kunskaper du får på kursen. 

KURSLÄRARE

Våra kurslärare har en lång och gedigen erfarenhet inom såväl praktisk tjänst och forskning. Några av våra lärare är:

• Ragnar Faleij
• Björn Aasa
• Ann Cools
• Niklas Norlén
• Sofia Bergström
• Ulrika Aasa

JANUARI

MSKUL HANDS-ON A

Introduktion övre och nedre extremitet

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning (MSKUL). Utvalda strukturer i fot, knä, höft, bål, axel, armbåge och hand scannas longitudinellt och transversell, totalt ca 30 strukturer.

DATUM: 11-12 januari. Fokus på nacke och skuldra

KURSLÄRARE: Niklas Norlén

INFORMATION OCH ANMÄLAN: www.hands-onsweden.se

KINESIOLOGI/MUSKELFUNKTION, NACKE SKULDRA: 1

KURSINNEHÅLL
Det är idag mycket vanligt att använda sig av olika rörelsetest i kliniken vid undersökning av personer med besvär i nacke/skuldra. Den här kursen samlar och lär ut en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap inom området funktionell anatomi, muskelfunktion och muskeltester.


TEORI

Du får fram svaren på följande frågor:
• Finns det optimala rörelsemönster?
• Vad är optimala rörelsemönster?
• Vad betyder icke optimala rörelsemönster?

PRAKTIK
Du får träna på att:
• Undersöka rörelsemönster och muskelrekryteringsmönster i klinik

FÖR VEM: Leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare.

KURSLÄRARE: Ulrika Aasa och Björn Aasa

DATUM: 15 januari

TID: 8.30 -16.00

PRIS: 1750 kr + moms. Fika och lunch ingår

KINESIOLOGI/MUSKELFUNKTION, NACKE/SKULDRA: 2

KURSINNEHÅLL
Funktionell anatomi och träning i gym: övningar för muskelkontroll och styrka kring skuldran – speciellt fokus på optimalt utförande och prestation.

 

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor:
• Hur kopplas optimala rörelsemönster till teknik?
• Vad är optimala rörelsemönster gällande gym-övningar för återträning av rörelse- och muskelrekryteringsmönster?

PRAKTIK
Du får träna på att:
• Utföra övningen optimalt själv
• Lära ut övningen

FÖR VEM: Leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6, läkare, FaR-ledare

KURSLÄRARE: Ulrika Aasa och Björn Aasa

DATUM: 15 januari

TID: 18.30 – 21.00

PRIS: 500kr + moms

MSKUL HANDS-ON C: REPETITION OCH EXAMEN

Avancerad scanning av strukturer som nerver, ligament, kapsel, muskelskador och tolkning av patologier. Repetition av utvalda och inskickade strukturer från kursdeltagarna som man upplever svåra och vill repetera.

DATUM: 18-19 januari

KURSLÄRARE: Niklas Norlén

INFORMATION OCH ANMÄLAN:  www.hands-onsweden.se

MSKUL 15 HP Karolinska institutet:

Sista kursträffen av fem. 

DATUM: 24-26 januari

FEBRUARI

SHOULDER REHABILITATION: ADVANCED COURSE – LEVEL 2

What´s new from a scientific and clinical point of view?

DATUM: 2-3 februari.

KURSLÄRARE: Ann Cools

INFORMATION OCH ANMÄLAN: erik@omtsweden.se

OMT STEG 1

Kurstillfälle 1 av 7. 

OMT steg 1 VT 2018 går under sju helger. Datumen är förlagda till helger för att fysioterapeutstudenter skall kunna gå kursen men OMT steg 1 är naturligtvis öppen för alla legitimerade sjukgymnaster, fysioterapeuter och läkare. Innan och mellan de sju kursträffarna kommer en del inspelade föreläsningar och studieuppgifter att göras på lärplattformen MOODLE där allt kursmaterial ligger samlat. Vid avslutad kurs erhåller du OMT-sektionens blå kursintyg för OMT steg 1. Har du tidigare gått OMT steg 1 övre eller nedre kroppshalvan kan du välja att komplettera med vissa kursträffar för övre eller nedre till OMT steg 1 under vårterminen 2018.

DATUM: 3-4 februari.

KURSLÄRARE: Ragnar Faleij

INFORMATION OCH ANMÄLAN: Ragnar@hfc.se

KINESIOLOGI/MUSKELFUNKTION, NACKE OCH SKULDRA: 3

KURSINNEHÅLL
Det är idag mycket vanligt att använda sig av specifika övningar för att återträna optimal rörelsekontroll. Den här kursen samlar och lär ut en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap inom området funktionell anatomi, muskelfunktion och övningar som används för återträning av rörelse- och muskelrekryteringsmönster.


TEORI

Du får fram svaren på följande frågor:
• Finns det optimala rörelsemönster?
• Vad är optimala rörelsemönster gällande övningar för återträning av rörelse- och muskelrekryteringsmönster?

PRAKTIK
Du får träna på att:
• Utföra övningen optimalt själv
• Lära ut övningen

FÖR VEM: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare

KURSLÄRARE: Ulrika Aasa och Björn Aasa

DATUM: 8 februari.

TID: 8.30 – 16.00

PRIS: 1750kr + moms. Fika och lunch ingår

OMT STEG 1: 

Kurstillfälle 2 av 7

DATUM: 17-18 februari

KURSLÄRARE: Ragnar Faleij

INFORMATION OCH ANMÄLAN:  ragnar@hfc.se

MARS

OMT STEG 2 OCH 3 

Föreläsningsdagar

DATUM: 1-2 mars

KURSLÄRARE: Ragnar Faleij

INFORMATION OCH ANMÄLAN:  ragnar@hfc.se

OMT STEG 1: 

Kurstillfälle 3 av 7

DATUM: 3-4 mars

KURSLÄRARE: Ragnar Faleij

INFORMATION OCH ANMÄLAN:  ragnar@hfc.se

KLINISKT RESONEMANG: LÄNDRYGG/BÄCKEN/HÖFT

En praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och rörelsekontroll

KURSINNEHÅLL
I denna kurs utgår vi från mötet med patienter och fokuserar på kliniskt resonemang: Resonemanget bygger på kunskap om smärtmekanismer, neurofysiologi, biomekanik och psykologi. Kursinnehållet baseras främst på olika infallsvinklar på rörelsekontroll. Fokus ligger på aktiva – med stöd av passiva – behandlingstekniker av smärta och funktionsstörningar inklusive icke-optimala rörelse- och muskelrekryteringsmönster. Kursen samlar och lär ut en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap inom området kliniskt resonemang, kinesiopatologi, smärta, rörelsekontroll, muskeltester och övningar för motorisk (åter)inlärning.


TEORI

Du får fram svaren på följande frågor:
• Vad innebär ett kliniskt resonemang för fysioterapeuter
• Anamnesen – hur fångar vi upp bakomliggande smärtmekanismer?
• Hur resonerar vi oss fram till vilka fysiska undersökningsmetoder vi bör inkludera i undersökningen utifrån fynd i anamnesen
• Vad är evidens för behandling av patienter med olika bakomliggande dominerande smärtmekanismer?

PRAKTIK 
Du får träna på att:
• Resonera kring smärtmekanismer
• Undersöka rörelsemönster och muskelrekryteringsmönster
• Utifrån patienterna under kursen tillämpa individualiserad behandling/övningar

FÖR VEM: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare

KURSLÄRARE: Ulrika Aasa och Björn Aasa

DATUM: 3 – 4 mars

TID: 8.30 – 16.00

PRIS: 4500 kr + moms. Fika och lunch ingår

MSKUL HANDS-ON B: 

Fördjupning i nedre extremitet

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning. Utföra Doppler undersökning muskuloskeletalt. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration. Leder som scannas longitudinellt och transversellt på denna kurs är fot, knä och höft, totalt 87 strukturer.

DATUM: 15-16 mars

KURSLÄRARE: Niklas Norlén

INFORMATION OCH ANMÄLAN: www.hands-onsweden.se

OMT STEG 1

Kurstillfälle 4 av 7

 

DATUM: 17-18 mars

KURSLÄRARE: Ragnar Faleij

INFORMATION OCH ANMÄLAN: ragnar@hfc.se

IYENGARYOGA OCH FYSIOTERAPI: 

Med fokus på ländrygg/bäcken/höft

Iyengaryoga är en fysisk yogaform där stort fokus läggs på linjeringen. Positionerna utförs med god teknik och med hänsyn till individens fysiska förutsättningar. Tempot är något långsammare och det är vanligt att stanna lite längre i yogapositionerna. Hjälpmedel såsom klossar, bälten och bolster används flitigt för att individanpassa övningarna. Detta gör att Iyengaryoga passar för att använda inom rehabilitering för individer som har smärta som innebär fysiska begränsningar. 

 

TEORI
Du får fram svaren på följande frågor:
• Vad är smärta?
• Hur kan olika typer av smärta påverka funktion på olika sätt?
•Finns det optimala rörelsemönster? Vad innebär det i så fall?
• Vad är optimala rörelsemönster gällande Iyengaryogaövningar?
• Hur kan Iyengaryogaövningar användas för att återträna optimala rörelsemönster

PRAKTIK
Du får träna på att:
• Utföra övningarna optimalt
• Lära ut övningarna så att övningarna utförs med optimala rörelse- och muskelrekryteringsmönster

FÖR VEM: Yogalärare, leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6, läkare, leg. naprapater/kiropraktorer och FaR-ledare

KURSLÄRARE: Sofia Bergström och Ulrika Aasa

DATUM: 23-25 mars

TID: Fre 18-20.30, Lör 9-15, Sön 9-12

PRIS: 4000 kr + moms. Fika (lör & sön) och lunch (lör) ingår

APRIL

OMT STEG 1

Kurstillfälle 5 av 7

DATUM: 7-8 april

KURSLÄRARE: Ragnar Faleij

INFORMATION OCH ANMÄLAN: ragnar@hfc.se

OMT STEG 1

Kurstillfälle 6 av 7

DATUM: 14-15 april

KURSLÄRARE: Ragnar Faleij

INFORMATION OCH ANMÄLAN: ragnar@hfc.se

MAJ

KLINISKT RESONEMANG: NACKE/SKULDRA

En praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och rörelsekontroll

KURSINNEHÅLL
I denna kurs utgår vi från mötet med patienter och fokuserar på kliniskt resonemang: Resonemanget bygger på kunskap om smärtmekanismer, neurofysiologi, biomekanik och psykologi. Kursinnehållet baseras främst på olika infallsvinklar på rörelsekontroll. Fokus ligger på aktiva – med stöd av passiva – behandlingstekniker av smärta och funktionsstörningar inklusive icke-optimala rörelse- och muskelrekryteringsmönster. Kursen samlar och lär ut en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap inom området kliniskt resonemang, kinesiopatologi, smärta, rörelsekontroll, muskeltester och övningar för motorisk (åter)inlärning.
TEORI
Du får fram svaren på följande frågor:
• Vad innebär ett kliniskt resonemang för fysioterapeuter
• Anamnesen – hur fångar vi upp bakomliggande smärtmekanismer?
• Hur resonerar vi oss fram till vilka fysiska undersökningsmetoder vi bör inkludera i undersökningen utifrån fynd i anamnesen
• Vad är evidens för behandling av patienter med olika bakomliggande dominerande smärtmekanismer?

PRAKTIK
Du får träna på att:
• Resonera kring smärtmekanismer 
• Undersöka rörelsemönster och muskelrekryteringsmönster
• Utifrån patienterna under kursen tillämpa individualiserad behandling/övningar

FÖR VEM: leg. Fysioterapeuter/sjukgymnaster, fysioterapistuderande som går termin 5-6 och läkare

KURSLÄRARE: Ulrika Aasa och Björn Aasa

DATUM: 4-5 maj

TID: 8.30 – 16.00

PRIS: 4500 kr + moms. Fika och lunch ingår

KOMBINERAD FYSIKALISK ÖDEMTERAPI

Utbildning till lymfterapeut

Kurs och examen fyller internationella kriterier på KFÖ. Kursinnehållet på 210 undervisningstimmar (totalt 24 dagar under två perioder) är tätt sammanknutet med skolmedicin och övrig fysioterapi.

Undervisningen innehåller bl.a. aktuell kunskap om blodkärls- och lymfsystemets anatomi, fysiologi och patofysiologi, teori och behandling av lymfödem och andra sjukdomstillstånd som är anknutna till ödem, kompletterande behandlingsmetoder samt mycket praktik inom ödembehandling. 

KURSLÄRARE: Tom Väisänen

DATUM: Period I 14 – 18 maj och 21 – 27 maj, period II 13 – 17 aug och 20 – 26 aug     

PRIS: 29 500 kr ink moms. Kursmaterial och fika ingår. 

INFORMATION OCH ANMÄLAN: tom.vaisanen@pp.inet.fi 

 

MSKUL HANDS-ON A

Fördjupning nedre extremitet

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning. Utföra Doppler undersökning muskuloskeletalt. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration. Leder som scannas longitudinellt och transversellt på denna kurs är fot, knä och höft, totalt 87 strukturer.

DATUM: 16-17 maj

KURSLÄRARE: Niklas Norlén

INFORMATION OCH ANMÄLAN: www.hands-onsweden.se

MSKUL HANDS-ON A

Introduktion övre och nedre extremitet

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning (MSKUL). Utvalda strukturer i fot, knä, höft, bål, axel, armbåge och hand scannas longitudinellt och transversell, totalt ca 30 strukturer.

DATUM: 30-31 augusti

KURSLÄRARE: Niklas Norlén

INFORMATION OCH ANMÄLAN: www.hands-onsweden.se