Om MEDFIT

Din hälsa är det viktigaste för oss.

I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år. Men samtidigt som vi blir allt friskare växer skillnaderna i hälsa. Ca 20% av befolkningen har idag ett gymkort på de traditionella träningsanläggningarna- ”den välmående gruppen”, resterande 80% står för den stora vårdkostnaden i samhället.

Medfit är ett nystartat bolag, men målsättningen att förebygga sjukdom, förbättra hälsan hos alla och samtidigt minska skillnaderna i hälsa. Vi vill vara bryggan mellan rehabilitering och träning. Personerna bakom Medfit har mångårig branscherfarenhet av sjukvård och friskvård. Inspirationen till namnet Medfit kommer från USA där Medical Fitness- anläggningar haft en stadig tillväxt de senaste 10 åren.

Vad är Medfit?

Med fokus på hela kroppen använder vi forskning och evidensbaserade verktyg för att skapa ett hållbart förhållningssätt till din hälsa. Vi lär och utbildar dig i hur du lever hälsosamt, tränar rätt, och förbättrar dina matval utfrån dina behov.

Oavsett om du vill gå ner i vikt, bli rörligare, öka i styrka, eller bara må fantastiskt så vet vi att du, med vår medicinska integrering,  kommer känna skillnaden och nå dina mål.

Vad är skillnaden mellan medical fitness och ett vanligt gym?

Den största skillnaden är att Medfit fokuserar på övergripande hälsa och inte enbart träning. Det går att vara vältränad men ändå uppleva ohälsa. På Medfit får kunden en större inblick i sin totala hälsa. På Medfit hjälper vi inte bara patienter eller medlemmar att uppnå sina mål, vi hjälper dem med sin hälsa.

Vilka är Medfit för?

ALLA! Från amatör till Elit – alla har fördelar av ett forskningsbaserat förhållningssätt till träning.

Särskilt stor nytt har de som har ett existerande hälsoproblem, tex diabetes eller hjärt/kärlsjukdom. Det är människor som verkligen behöver träning, men träning under säkra former. Felaktigt ordinerad träning skulle kunna vara väldigt farligt för ovanstående.

Medfit är också en idealisk anläggning för de som aldrig tidigare tränat. Enligt forskning så har nybörjare en ökad risk för skador. Nybörjare har också svårt att nå det mål man satt upp från början. Medicinsk översyn mixad med kvalitétsbaserad träning kan hjälpa dessa att ta sina första steg till en aktiv livstil, med träning i en trygg miljö.

Företagsfakta

Medfit är medlem i branschorganisation Vårdföretagarna Almega. 

Almega förespråkar att privatägda företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor.

Medfit följer samma högt ställda krav och riktlinjer som våra offentliga kollegor och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Medfit driver två primärvårdsanläggningar inom vårdval Stockholms Läns Landsting. En i Flemingsberg söder om Stockholm och en i Haninge söder om Stockholm.

Vi arbetar för att få varje patient smärtfri och i rörelse. Vårt mål är att alla patienter ska vara nöjda med sin behandling, vår service och att de kommit ett steg närmare ett liv i rörelse och utan smärta.

Vi är anslutna till Stockholms Läns Landsting och Vårdguiden 1177.

Vi genomför årligen kompetensutveckling för vår personal genom akademisk fortbildning.

Vi arbetar inom journalsystemet Take Care.

Vi arbetar under samma villkor som andra vårdcentraler, primärvårdsanläggingar och rehabmottagningar i Stockholms Läns Landsting.

Kompetenser

Fysioterapeut/sjukgmnaster, dietister, kiropraktorer, arbetsterapeuter, hemrehabilitering.

Specialister/utbildningsnivå inom OMT steg 3, Mental hälsa, Idrottsmedicin.

Personal

Totalt arbetar 35 personer på Medfit varav 5 i ledande befattningar/chefer (februari 2018)

20 kvinnor och 15 män.

Sjukfrånvaro under 2017: 2%

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna samt Friskvårdsföretagen.

Företagsledning & ägare

Företagsledning: Staffan Forström, Joel Halsström. Annette Henlöv.

Ägare: Mastato AB. Ingår i Tullklippankoncernen.

www.allabolag.se finns mer information om Medfit AB

Kontaktinformation

Medfit AB

Sköldungagatan 7

114 27 Stockholm

010-551 69 30

flemingsberg@medfit.se

Staffan Forsström