Om MEDFIT

Din hälsa är det viktigaste för oss.

I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år. Men samtidigt som vi blir allt friskare växer skillnaderna i hälsa. Ca 20% av befolkningen har idag ett gymkort på de traditionella träningsanläggningarna- ”den välmående gruppen”, resterande 80% står för den stora vårdkostnaden i samhället.

Medfit är ett nystartat bolag, men målsättningen att förebygga sjukdom, förbättra hälsan hos alla och samtidigt minska skillnaderna i hälsa. Vi vill vara bryggan mellan rehabilitering och träning. Personerna bakom Medfit har mångårig branscherfarenhet av sjukvård och friskvård. Inspirationen till namnet Medfit kommer från USA där Medical Fitness- anläggningar haft en stadig tillväxt de senaste 10 åren.

Vad är Medfit?

Med fokus på hela kroppen använder vi forskning och evidensbaserade verktyg för att skapa ett hållbart förhållningssätt till din hälsa. Vi lär och utbildar dig i hur du lever hälsosamt, tränar rätt, och förbättrar dina matval utfrån dina behov.

Oavsett om du vill gå ner i vikt, bli rörligare, öka i styrka, eller bara må fantastiskt så vet vi att du, med vår medicinska integrering,  kommer känna skillnaden och nå dina mål.

Vad är skillnaden mellan medical fitness och ett vanligt gym?

Den största skillnaden är att Medfit fokuserar på övergripande hälsa och inte enbart träning. Det går att vara vältränad men ändå uppleva ohälsa. På Medfit får kunden en större inblick i sin totala hälsa. På Medfit hjälper vi inte bara patienter eller medlemmar att uppnå sina mål, vi hjälper dem med sin hälsa.

Vilka är Medfit för?

ALLA! Från amatör till Elit – alla har fördelar av ett forskningsbaserat förhållningssätt till träning.

Särskilt stor nytt har de som har ett existerande hälsoproblem, tex diabetes eller hjärt/kärlsjukdom. Det är människor som verkligen behöver träning, men träning under säkra former. Felaktigt ordinerad träning skulle kunna vara väldigt farligt för ovanstående.

Medfit är också en idealisk anläggning för de som aldrig tidigare tränat. Enligt forskning så har nybörjare en ökad risk för skador. Nybörjare har också svårt att nå det mål man satt upp från början. Medicinsk översyn mixad med kvalitétsbaserad träning kan hjälpa dessa att ta sina första steg till en aktiv livstil, med träning i en trygg miljö.